Social Ads

Annonsering i sociala kanaler är ett smart verktyg för att skapa en växande marknad men också för att öka medvetenheten om ert varumärke. 

Vanliga KPI:er

Här följs oftast CPM, Räckvidd, Frekvens och CPV

Löpande uppföljning

Månadsrapporter och dagliga dashboards

Kanalval

Facebook, Instagram, Linkedin, Display och YouTube

Dokumenterat framgångsrika processer

Vi lutar oss mot välutvecklade och dokumenterat framgångsrika processer som säkerställer leveranser med kvalité i tid som möter våra kunders förväntningar. Vi kallar modellen för vad den är, SMART. Vilket är precis vad du behöver vara för att lyckas med den digitala närvaron.

Så bygger vi en digital närvaro som genererar avkastning

Strategi - definierar varför, hur kanalmixen ska se ut, viktiga målgrupper och value propositions.

Mätbara mål - definierar var vi ska, att vi håller kurs och berättar vilka lärdomar vi skall anskaffa.

Ambitioner - definierar vad vi vill åstadkomma och berättar många gånger hur stort eller litet projektet bör vara.

Resurser - rätt kompetenser, content, verktyg och investeringar vid rätt tid är en förutsättning för att du ska lyckas exekvera din plan.

Tid - effekten av den digitala närvaron är oftast exponentiell och den kan ta ett tag att räkna hem. Vinnarna är förberedda för ett maratonlopp, förlorarna ställer upp i sprintblocken. 

Erbjudande för annonsering i sociala kanaler

  • hjälp att ta fram en målgrupps- och budgivningsstrategi.
  • hjälp att formulera dina ambitioner i mätbara mål och KPI:er.
  • resurser i form av erfarna markandsförare, branschledande verktyg och begripliga rapporter.
  • hjälp att välja de bäst lämpade kanalerna (Facebook, Instagram, Linkedin m. fl.).
  • löpande uppföljning av såväl vårt arbete som ett beslutsunderlag avseende din digitala närvaro.

Ett typiskt projekt innefattar i regel

Inget projekt är det andra likt varför leveransen alltid är kopplad till dina behov. Men vi upplever utifrån erfarenheter att det finns en "best practice"-modell för att skapa framgångsrika resultat. Därför inkluderar alla våra projekt ett antal fördefinierade områden. 

ett antal identifierade affärsmål och målgrupper

en tes om budgivning, kanalval, budskap, content och målsidor

en plan för löpande insikter och lärdomar för förädling av er annonsering och er överordnade kommunikation

fortlöpande anpassning och optimering utifrån resultat och på förhand uppsatta mål och KPI:er

en process för hur er annonsering ska bedrivas framgångsrikt växer fram.

Affärsmodellen

Fast månatlig debitering baserat på annonskontots omfattning i fråga om antal målgrupper och antal budskap. 

Ring så spelar vi

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om oss och våra tjänster. Skulle inte svaret finnas? Tveka inte att Kontakta oss

Vad är Social Ads?

Social Ads är samlingsbegrepp för riktad annonsering i sociala kanaler. Annonseringen är i de flesta fall frånskild din företagssida eller ditt personliga konto, varför du inte behöver vara aktiv på sociala kanaler för att kunna dra fördel av Social Ads. 

När passar Social Ads?

Social Ads lämpar sig särskilt väl när du vill skala upp din marknadsföring. Eller i situationer där kunden ännu inte är medveten om sitt behov, eller att ni och er produkt eller tjänst kan lösa dennes behov

Vilka kanaler ska vi satsa på?

Låt gärna kanalvalet vara underordnat av era målgrupper, ambitioner och mål. Olika kanaler kan vara olika effektiva beroende på budskap och när i kundresan ni använder er av dem. 

Vem pratar vi med för att komma igång?

Skulle ni vilja komma igång med räckviddsannonsering, eller någon av våra övriga tjänster, skicka då ett mail till jagvill@gaffla.nu med en kort beskrivning om vilka ni är och vad ni vill så återkommer vi snarast för en vidare dialog.   

Relaterade kundcase