SEO / Sökmotoroptimering

Genom att tillföra såväl strategisk som operativ kompetens löpande åstadkommer vi inte bara en förflyttning i fråga om närvaro utan även i fråga om affärsresultat.

Vanliga KPI:er

Här följs oftast Average position, top-10 share, domain authority, exponeringar, CTR och organisk trafik

Löpande uppföljning

Månadsrapporter och dagliga dashboards

Taktiker

Här jobbar vi med content, tekniska förutsättningar, extern popularitet och social proof

Dokumenterat framgångsrika processer

Vi lutar oss mot välutvecklade och dokumenterat framgångsrika processer som säkerställer leveranser med kvalitet i tid som möter våra kunders förväntningar. Vi kallar modellen för vad den är, SMART. Vilket är precis vad du behöver vara för att lyckas med den organiska närvaron.

En översikt över vår process

Strategi - definierar varför, hur kanalmixen ska se ut, viktiga målgrupper och value propositions.

Mätbara mål - definierar var vi ska, att vi håller kurs och berättar vilka lärdomar vi skall anskaffa.

Ambitioner - definierar vad vi vill åstadkomma och berättar många gånger hur stort eller litet projektet bör vara.

Resurser - rätt kompetenser, content, verktyg och investeringar vid rätt tid är en förutsättning för att du ska lyckas exekvera din plan.

Tid - effekten av den digitala närvaron är oftast exponentiell och den kan ta ett tag att räkna hem. Vinnarna är förberedda för ett maratonlopp, förlorarna ställer upp i sprintblocken.

I vårt erbjudande för SEO får du

  • hjälp att ta fram en sökordsstrategi samt göra en värdering och prioritering av dina sökord.
  • hjälp att formulera dina ambitioner i mätbara mål och KPI:er.
  • alla nödvändiga resurser som krävs för att möta såväl kända initiala behov och behov som uppstår längs vägen. Gaffla tillhandahåller såväl strategisk som operativ kompetens, vilket innebär att du får hjälp med både inventering och implementering över tid, så att du kan fokusera på det du är bäst på.
  • löpande uppföljning av såväl vårt arbete som ett beslutsunderlag avseende alla dina digitala medier.

Ett typiskt SEO projekt innefattar i regel

Inget projekt är det andra likt varför leveransen alltid är kopplad till dina behov. Men vi upplever utifrån erfarenheter att det finns en "best practice"-modell för att skapa framgångsrika resultat. Därför inkluderar alla våra projekt ett antal fördefinierade områden. 

ett antal prioriterade sökord.

förädling av befintligt innehåll på din webbplats.

utökning av innehållet på din webbplats.

landningssidor som fångar upp och konverterar dina besökare.

optimering av din webbplatskod.

interna och externa länkar.

processen loopar om i form av att projektet utökas med nya sökord enligt förbestämd intervall.

Affärsmodellen för sökmotoroptimering

Fast månatlig debitering baserat på antalet sökord, där antalet oftast definieras av era ambitioner. Läs mer om SMART-modellen. 

Ta tag i er organiska närvaro

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om oss och våra tjänster. Skulle inte svaret finnas? Tveka inte att Kontakta oss

Vad betyder SEO?

SEO är en förkortning av engelskans search engine optimization och kan beskrivas som en fortlöpande process som stärker webbplatsens auktoritet och relevans på specifika sökord. 

Hur jobbar ni med SEO?

Våra projekt bygger på att du vill någonting och den viljan går att översätta i ett antal sökord, vilka är centrala för våra projekt. Hos oss får du hjälp med att identifiera rätt sökord, förädla eller skapa rätt innehåll till er webbplats, förbättra webbplatsens tekniska förutsättningar och slutligen hjälp med interna och externa länkar. Dvs. du får både hjälp med vad man i branschen kallar för on-page SEO och off-page SEO.

Vad kan vi se för resultat?

Du ska kunna förvänta dig att du kommer att ranka bättre i sökmotorerna. Det är det enda vi kan kontrollera. Har vi sedan varit duktig på att identifiera rätt typ av sökord och skapat sökträffar som väcker intresse har vi skapat goda förutsättningar för att ni ska se relevant trafik till webbplatsen.  

Hur lång tid tar det att se resultat?

Sökmotoroptimering är ett maratonlopp och en fortlöpande process, vilket innebär att ni inte kommer att se ett resultat redan imorgon. I regel kan vi börja se någon form av resultat inom 3-4 månader men då effekten är exponentiell tar det i vissa fall så lång tid som ett år eller mer innan ni kan börja räkna hem investeringen. 

Relaterade kundcase