Då står vi åter vid ett nytt år och nya möjligheter, som det så ofta sägs. Och sällan tror att att så många valt att uppehålla sig vid det senare nu när 2020 blivit 2021. Kanske kan vi äntligen börja se en ökad nivå av optimism vid horisonten och kanske kan vi åter igen börja komma varandra närmre igen. 
 
Men vi har allt jämt en viss nivå av osäkerhet i samhället, varför jag också upplever att det är svårt att se några tydliga trender och riktlinjer för vad vi har framför oss. 
 
 

Med stor sannolikhet kan vi konstatera att de senaste 9 månadernas största trender fortsätter - ökad grad av digitalisering, ökad digital konsumtion, växande e-handel och utvecklade affärsmodeller. Det är inget vågat konstaterande, men fortsatt sannolikt det viktigaste vi har att förhålla oss till. 

Vidare upplever vi personligen en allt mer växande rörelse mot betydelsen av "brand" (varumärke) och "branding" (varumärkesbyggande). Här är det lätt att vara bias till följd av eget ökat intresse, men upplevelsen är att allt fler pratar om och agerar på betydelsen av varumärkesbyggande annonsering.

Betydelsen av det senare läser jag bland annat in i de allt fler bojkotter som de stora varumärkena gör mot de digitala jättarna. I somras var ex Unilever, Coca Cola och Starbucks tre varumärken i en gemensam bojkott mot Facebook och i slutet av december var det Marabou som var i ropet för att aktivt bojkotta Snapchat. 

Som stöd för min upplevelse om ökade strömningar mot varumärken verifierade jag för nöjes skull med Google trends. Intresset för branding befann sig under andra halvan av 2020 på högsta nivå sedan mätningarna startade 2004 (!)

Med ambitionen att inte sväva ut och bli allt för långrandig går jag inte in på vad branding är eller vad som går att göra utan nöjer mig med att säga att allt ett företag är och gör är också branding. Men är vi nyfiken på hur de flesta väljer att gå tillväga så skulle vi även här kunna konsultera Google trends och titta på intresset för några av de mest populära marknadstaktikerna:

För att undvika att samtliga fem illustrerades som räta linjer uteslöt jag TV och radio, vilka fortsatt dominerar intressemässigt globalt. Båda har dock tillsammans med tidningar haft en stagnation de senaste 5-15 åren, vilka kan illustreras med nedan graf över den globala mediaspenden fram till 2020: 

I USA är det populärt att prata om att "money goes were attention is". För B2B tror jag att det senare är centralt - och med denna pandemi. Intresset har förflyttats från de professionella arenorna till de privata, vilket föranleder att vi behöver kommunicera på nya sätt. Något som även är giltigt inom B2C, även om marknaden här kommit betydligt längre rent kommunikativt. 

Det kluriga med attention (uppmärksamhet) är att den är flyktig, vilket ställer krav på ett agilt förhållningssätt till marknadsföring och kommunikation. Något som möjliggjorts i och med att den digitala transformationen någonstans ändå tvingat fram en demokratisering av kommunikationen - "there's no middle man".

Hur ska du upptäcka attention - och den kanske mest kostnadseffektiva potentiella "attention:en"? Ta för vana att fråga dina vänner, familj och kontakter vad de gjorde först av allt efter att ha slagit upp ögonen på morgonen. Respektive, fråga vad de gjorde sist på dagen, innan de släckte lampan. Kan du säkerställa att du är där, i de två slottarna, kommer mycket att vara vunnet. 

Fredrik Rosenborg

Digital Strateg

Läs vidare

Gaffla med oss kring ditt företag!

Digitala meddelanden i all ära, vi tror att ett bra snack med utgångspunkt i era ambitioner lägger grunden för relationer och framgångsrika affärer. 

Kontakta oss