Varför betala för något som jag redan har, utan kostnad? 
 
Frågan har länge varit min egen och lika självklar som felaktig. För om Google redan ger oss en av de mest värdefulla sökträffarna , en sökträff som väldigt få om ens någon kan konkurrera om. Varför ska vi då samtidigt också betala för en del av klicken?
 
 
Att annonsera på det egna varumärket innebär på Google att du i Google Ads väljer att köpa sökningar på ditt bolagsnamn. Men du kan också köpa sökningar på ditt produktnamn eller kanske rent av sökningar på viktiga medarbetare. Jag upplever att det länge funnits delade meningar om taktiken, vanliga anledningar till att inte annonsera på det egna varumärket: 
 
  • Du rankar i regel redan först vid sökningar på ditt varumärke
  • Google agerar av egen vinning genom att ”trycka” undan de organiska sökträffarna till förmån för betalda träffar
  • Det har många gånger funnits en låg förståelse på köparsidan, varpå varumärkesannonsering i vissa fall varit ett enkelt sätt för enskilda leverantörer att ”gömma” sig bakom resultaten.

Den betalda närvaron ger dig faktiskt fördelar du inte redan har

För vissa annonsörer kan de vara så stora att det är en självklar taktik att lägga till sitt batteri av marknadsaktiviteter. För om vi ska vara krassa, det är sannolikt den billigaste marknadssatsning du gör. Här är min upplevelse samtidigt att kostnaden per klick kommit ner en hel del. Men ta det inte för sanning.
 

Fem fördelar att nyttja när du köper sökningar på ditt eget varumärke

  • Promotion: Till dina betalda träffar - och då inte enbart din varumärkesträffar - har du möjlighet att använda dig av så kallade annonstillägg. Annonstillägg är text- och  visuella länkar som låter dig marknadsföra aktuella kampanjer och nyheter i sökresultatet. Annonstillägg tillsammans med varumärkesannonsering är ett smart sätt att puscha specifika budskap till några av dina viktigaste besökare 
  • Försvara din position mot breda annonsköpare: Idag är det inte bara möjligt att annonsera på annans varumärke genom att köpa det specifika sökordet. Du kan också dyka upp på konkurrerande varumärken om du köper ett sökord med bred sökordsmatchning. Genom att köpa sökningar på ditt eget varumärke, kan du minimera att detta händer dig
  • "Feeda algoritmen": I takt med att allt fler av Google budstrategier kommit att luta sig mot AI kan annonsering på eget varumärke vara ett enkelt sätt att mata AI:n med kunskap om vilka typer av användare som är benägna att interagera med dina annonser
  • Målgruppsinventering: Genom att lägga till en rad målgrupper för observation på dina varumärkesannonser får du fortlöpande insikt i vad de besökare som redan känner till dig har för intressen 
  • Styra till annan målsida: Har du en väldigt stor webbplats som inte är helt enkel att navigera kan varumärkesannonser vara ett verktyg för att leda trafiken djupare ner i webbplatsens hierarki. 

Fredrik Rosenborg

Digital Strateg

Läs vidare

Gaffla med oss kring ditt företag!

Digitala meddelanden i all ära, vi tror att ett bra snack med utgångspunkt i era ambitioner lägger grunden för relationer och framgångsrika affärer. 

Kontakta oss