Integritetspolicy

Vilka uppgifter lagrar vi?

De uppgifter som lagras är de fält som respektive inskicksformulär innehåller. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke.

Ändamål med insamlingen?

Vi samlar in uppgifter för att ta kontakt, upprätta och / eller bibehålla en affärsrelation.

Hur tar du del av den lagrade informationen?

Kontakta personuppgiftsansvarig: Fredrik Rosenborg, fredrik.rosenborg@gaffla.nu , 076-764 01 94.

Så raderar eller rättar du information?

Kontakta personuppgiftsansvarig: Fredrik Rosenborg, fredrik.rosenborg@gaffla.nu , 076-764 01 94.

Så användningsbegränsar du information eller återkallar ditt samtycke

Kontakta personuppgiftsansvarig: Fredrik Rosenborg, fredrik.rosenborg@gaffla.nu , 076-764 01 94.

Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig

Gaffla AB, org.nr. 559132-2051, Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm, 076-764 01 94, Fredrik Rosenborg fredrik.rosenborg@gaffla.nu är Personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas in genom webbplatsen.

Personuppgiftsbiträde / tekniskt ansvarig

Säkerhet
Dessvärre kan ingen dataöverföring via internet eller annat nätverk garanteras oinskränkt säkerhet. Gaffla AB vidtar rimliga åtgärder att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna policy, mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

Kontakt
Gaffla AB, org.nr 559132-2051, Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm

Personuppgiftsombud: Fredrik Rosenborg
Telefon: 076-764 01 94
Epost: fredrik.rosenborg@gaffla.nu

Velumisphere AB
Hostingleverantör som tillhandahåller våra driftservrar för webbplatser.