Gaffla fyller ett år och uppnår status som certifierad Google partner. Certifieringen är ett bevis på att byrån uppfyller de krav som Google ställer vad gäller kunskap, storlek och kvalité i leveranserna.

Krav för Google partner status

  • minst en certifierad medarbetare inom Google Ads
  • minst 10 000 USD i medieköp de senaste 90 dagarna
  • uppvisa en tillväxt vad gäller mediaköp och bibehålla samt utveckla kundstocken
  • varit aktiv i minst ett år

Fördelar som kommer med Googles partnerstatus

  • certifikat att använda på hemsida och annan kommunikation, som bevis på partnerstatus
  • möjlighet att erbjuda fakturalösning till Google Ads-kunder
  • byråkontakt och support från Google gällande Google Ads.   

Fredrik Rosenborg

Digital Strateg

Läs vidare

Gaffla med oss kring ditt företag!

Digitala meddelanden i all ära, vi tror att ett bra snack med utgångspunkt i era ambitioner lägger grunden för relationer och framgångsrika affärer. 

Kontakta oss