Det som är så spännande med de sociala medierna är att alla bygger på samma fundamentala regler. De är alla beroende av användare som skapar innehåll. Innehållet attraherar nya användare, som i sin tur lockar tillbaka befintliga användare. Användarbasen konsumerar mer content och tiden på plattformen ökar.

Då fler i regel är passiva betraktare än aktiva kreatörer kommer algoritmerna i begynnelsen och i tillväxtresan att behöva premiera det lilla innehåll som finns. Det här kan algoritmen åstadkomma genom att bjuda på en ”över-räckvidd”.

I takt med att kreatörerna blir fler och mängden innehåll ökar till en nivå att det motsvarar hela användarbasens konsumtion, slår algoritmen om.

Helt plötsligt avtar kreatörernas räckvidd och nätverket börjar övergå till att erbjuda och premiera annonsering som verktyg för att bibehålla/öka räckvidden. Spelplanen har nu förändrats.

Det här är varför nya kanaler så som hajpade Clubhouse och TikTok kan vara intressanta i en marknadsmix. Men det samma kan sägas för en kanal som LinkedIn, trots att det har funnits länge.

Just nu skapas det helt enkelt inte tillräckligt mycket innehåll på LinkedIn för att möta användarbasens konsumtionsbehov - med effekten att den organiska räckvidden just nu är väldigt stor.

Fredrik Rosenborg

Digital Strateg

Läs vidare

Gaffla med oss kring ditt företag!

Digitala meddelanden i all ära, vi tror att ett bra snack med utgångspunkt i era ambitioner lägger grunden för relationer och framgångsrika affärer. 

Kontakta oss