WHY

WHY

Gafflas affärsidé är att förstärka marknadsnärvaron hos företag med tillväxtambitioner. Här samlas vi kring en värdegrund som vilar på nyfikenhet, mätbara affärsresultat och ödmjukhet. Gaffla ska vara en okomplicerad och dynamisk partner för tillväxtföretag. Där tillgängligheten, leveranskvaliteten och den strategiska höjden i varje projekt vida överträffar den traditionella byrån.

Det är därför Gaffla går mot strömmen. När andra blir generalister väljer vi att bli specialister och det är något vi känner en väldigt stor stolthet inför.

Namnet Gaffla som kommer ur ‘att gaffla’ och betyder prata / prata på / prata oavbrutet, är dels sprunget ur företagens behov av en konstant dialog med marknaden. Samtidigt som det är en vink till vårt norrländska arv.

Här är det roligt att komma till jobbet, varje dag och här brinner vi för att utveckla våra kunders digitala mognad och kompetens.

Våra kunder förenas kring något eller några av följande behov och ambitioner:

  • att öka sin försäljning
  • uppnå en starkare varumärkeskännedom
  • att öka flödet av presumtiva kunder i kundresans slutfas
  • söker en dynamisk, proaktiv och personlig samarbetspartner
  • digitalisera sin försäljning och skapa bättre kundupplevelser
  • strävan att stärka sin digitala mognadsgrad
  • nå ut på nya marknader.

Genom vår välutvecklade och dokumenterat framgångsrika blueprint för digital försäljning och marknadsföring genom SEM och sökmotoroptimering säkerställer vi leveranser med kvalité i tid som möter våra kunders förväntningar. Oberoende av vilka tjänster vi levererar. Vi kallar modellen för vad den är, SMART.