Strategi

Strategi

Med djup kompetens inom försäljning, marknadsföring och kommunikation och med erfarenhet av att föra resonemang på ledningsgruppsnivå kring affärsvärdet i ett företags digitala närvaro kan Gaffla bistå strategiskt i såväl korta som längre projekt. 

Våra kunder nyttjar bland annat vår strategiska kompetenser i form av

  • sätta en digital strategi och forma aktiviteter och handlingsplan
  • interimslösningar
  • sökordsanalys
  • konkurrent- och omvärldsanalys
  • analys och uppföljning av digitala investeringar
  • resurs och kravställare i digitala upphandlingar

För frågor om Digital strategi kontaktar du Fredrik Rosenborg, digital strateg på tel. 0767-64 01 94.