SEO Borås

SEO Borås

Gaffla är en specialistbyrå som tillför strategisk och operativ kompetens inom sökmarknadsföring – där vi idag rör oss inom ekosystemen Google, Bing och Amazon. Vi hjälper bland annat lokala företag med SEO i Borås men även företag med ett nationellt fokus.

I vårt erbjudande för SEO får du

  • hjälp att ta fram en sökordsstrategi samt att göra en värdering och prioritering av dina sökord
  • hjälp att formulera dina ambitioner i mätbara mål och KPI:er
  • alla nödvändiga resurser som krävs för att möta såväl kända initiala behov så som behov som uppstår längst vägen. Gaffla tillhandahåller såväl strategisk som operativ kompetens vilket innebär att du får hjälp med både inventering och implementering över tid så att du kan fokusera på det du är bäst på
  • löpande uppföljning av såväl vårt arbete som ett beslutsunderlag avseende alla dina digitala medier.

Ett typiskt SEO projekt innefattar i regel

  • ett antal prioriterade sökord
  • förädling av befintligt innehåll på din webbplats
  • utökning av innehållet på din webbplats
  • optimering av din webbplatskod
  • anskaffning av externa länkar
  • processen loopar om i form av att projektet utökas med nya sökord enligt förbestämd intervall.

Våra affärsmodeller för sökmotoroptimering

Fast månatlig debitering baserat på antalet sökord alternativt möjlighet till rörlig debitering baserat på hur väl Gaffla som SEO byrå lyckas ranka dina sökord.

Gaffla med oss kring ditt företag

Hej Gaffla! Jag heter
och kommer från
Ni når mig bäst genom
eller via
Jag vill ha hjälp med
SEOSEMWebb

P.S!Ditt meddelande